“Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση Συλλόγων της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων”

Ο Σύλλογος Καινοτόμες  Δράσεις στην Εκπαίδευση τον Τουρισμό την Υγεία και τον Διαπολιτισμό «ΚΔΕΤΥΔ» σχεδίασε  και  υλοποίησε την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, την ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση συλλόγων της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» στο Read more…

“Information, awareness, training of local community Associations and development initiatives and development initiatives skills of Vulnerable Social Groups”

The Association Innovative Actions in Education, Tourism, Health and Interculturality “KDETYD” designed and implemented on Monday, August 30, 2021, an interpersonal meeting on “Information, awareness, training of local community Associations and development initiatives and development initiatives skills of Vulnerable Social Groups” within the program “Active Citizens Fund in Greece” Bilateral Read more…

“Empowering vulnerable women in a society of equal opportunities”

On Wednesday, August 25, 2021, the Association “Innovative Actions in Education, Tourism, Health and Interculturality”, designed and implemented an experiential workshop on “Empowering Vulnerable Women in a Society of Equal Opportunities” within the program “Active Citizens Fund in Greece” Bilateral Cooperation Initiatives, of the Financial Mechanism of the European Economic Read more…

"Active Citizens Fund in Greece" Bilateral Cooperation Initiatives - VISIT TO NORWAY

“Active Citizens Fund in Greece” Bilateral Cooperation Initiatives – Visit to Norway

Three members of the Association “Innovative Activities in Education, Tourism, Health and Interculturality”, visited Norway within the program “Active Citizens Fund in Greece” Bilateral Cooperation Initiatives, of the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2014-2021, with the Fund Operator (FO) for the EEA Grants “Bodossaki Foundation” in consortium Read more…