Ιστολόγιο

“Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση Συλλόγων της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων”

Ο Σύλλογος Καινοτόμες  Δράσεις στην Εκπαίδευση τον Τουρισμό την Υγεία και τον Διαπολιτισμό «ΚΔΕΤΥΔ» σχεδίασε  και  υλοποίησε την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, την ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση συλλόγων της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης και Read more…

“Information, awareness, training of local community Associations and development initiatives and development initiatives skills of Vulnerable Social Groups”

The Association Innovative Actions in Education, Tourism, Health and Interculturality “KDETYD” designed and implemented on Monday, August 30, 2021, an interpersonal meeting on “Information, awareness, training of local community Associations and development initiatives and development initiatives skills of Vulnerable Social Read more…