“Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση Συλλόγων της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων”

Published by ekoukidou on

Ο Σύλλογος Καινοτόμες  Δράσεις στην Εκπαίδευση τον Τουρισμό την Υγεία και τον Διαπολιτισμό «ΚΔΕΤΥΔ» σχεδίασε  και  υλοποίησε την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, την ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση συλλόγων της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος “Active Citizens Fund στην Ελλάδα” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021. Διαχειριστής Επιχορήγησης του προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη  σε συνεργασία με το SolidarityNow.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον 3ο όροφο της Νομαρχίας της Δράμας, στην αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου οι συμμετέχουσες ήταν γυναίκες από 25 έως 60 ετών, εκπρόσωποι άλλων Συλλόγων της τοπικής κοινωνίας που δραστηριοποιούνται επίσης με θέματα Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων. Στόχος ήταν να ενημερωθούν, να επιμορφωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε δράσεις και τεχνικές υποστήριξης που αφορούν τα ευάλωτα άτομα, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνία μέσω της ενεργής συμμετοχής τους. Η δράση αποσκοπεί στο ενδιαφέρον για συνεργασία και παρουσίαση προτάσεων δικτύωσης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και προσέλκυσης νέων μελών των συλλόγων/ΜΚΟ για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για κοινωνικοποίηση και βελτίωση των ευπαθών ομάδων.