Νέα

Εβδομάδα Εθελοντικής Δράσης Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος
Μια δραστηριότητα για τη δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη, τη στήριξη και την ευτυχία!
Ευχαριστήρια επιστολή από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης #IOMGreece