Οι Αξίες μας

Οι κύριες αξίες μας είναι η ευαισθητοποίηση και υποστηρίζουμε την πολυμορφία, την ανοχή, τις ίσες ευκαιρίες, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ισότητα, την ενσυναίσθηση, τη θετική ενέργεια και τη διαφάνεια.