Τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Collaborative Tools for Teamwork

Συνεργατικά Εργαλεία για Ομαδική Εργασία

First Step to Europe logo

Πρώτο Βήμα για την Ευρώπη

tim-mossholder-bo3SHP58C3g-unsplash

Title

KDETYD is a newly formed Scientific non-profit Association dealing with Innovating Activities in Education, Tourism, Health and Interculturality (Gr: ΚΔΕΤΥΔ) based in Drama, Eastern Macedonia, Greece but its activities are expanding so it can carry out educational programs, actions, counseling or training to all people without discrimination.