Εκπαίδευση

Στον τομέα της Εκπαίδευσης, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα και δραστηριότητες με σκοπό την απόκτηση  γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη διαμόρφωση αξιών – συμπεριφορών. Σχεδιάζουμε ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Παρέχουμε εκπαιδευτική συμβουλευτική και καθοδήγηση σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες τοπικών, εγχώριων ή/και διεθνών οργανισμών που σκοπό έχουν την ενημέρωση, την εκπόνηση μελετών, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη διάδοση και την αξιοποίηση της καινοτομίας στην Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας αναπτύσσουμε συνεργασίες με:

  • φορείς της τοπικής κοινωνίας
  • με αντίστοιχους συλλόγους και ενώσεις άλλων νομών της χώρας
  • άλλους κρατικούς οργανισμούς

Η Εκπαίδευση για τον Σύλλογό μας, είναι μια ουσιαστική διαδικασία, κατά την οποία δημιουργούμε δεσμούς αλληλεγγύης και επικοινωνίας, όπου ανταλλάσσονται εμπειρίες, γνώσεις και αποκτάται κριτική σκέψη.

Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Επικοινωνία και στη Διαχείριση Συγκρούσεων
Πρώτο Βήμα για την Ευρώπη
Σκέψου Πριν Πεις Όχι – Πρόληψη Κατά των Ναρκωτικών