Υγεία

Ο Σύλλογός μας, θέλοντας να βοηθήσει κάθε άνθρωπο, εστιάζει στον τομέα της υγείας με βασικό χαρακτηριστκό ότι η υγεία είναι ανεκτίμητη και πολύτιμη για όλους μας. 

Έτσι, υιοθετούμε τις βασικές προτεραιότητες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την επίτευξη των βασικών στρατηγικών στόχων, υλοποιώντας  προγράμματα και δράσεις που στόχο έχουν την πρόληψη, την προαγωγή και τη βελτίωση, τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας. Επίσης σχεδιάζουμε τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλες τις ηλικίες.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματά μας αποκτούν γνώσεις, αναπτύσσουν αισθήματα ευθύνης, ευαισθητοποιούνται μέσω της αγωγής υγείας ώστε να είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις, υιοθετούν συμπεριφορές επιδιώκοντας τον προληπτικό έλεγχο και συμμετέχουν ουσιαστικά και ενεργά στα προγράμματα. 

Σκεφτείτε Πριν Πείτε Ναι
Πρόληψη στα Ναρκωτικά
Υγιεινή Ζωή