Σκέψου πριν πεις Όχι – Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών

Δημοσιεύτηκε από τον/την Giannis Tsimperidis στις

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Youth ExchangesProgramme Countries: 2022-1-CY02-KA105-YOU-000053968  «Σκέψου πριν πεις Όχι – Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών» στο Παραλίμνι Κύπρου από τις 14-10-2022 έως τις 23-10-2023 ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για τους νέους του συλλόγου μας ΚΔΕΤΥΔ, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την  πρόληψη των εξαρτήσεων.

Μέσω αυτού του έργου οι συμμετέχοντες βελτίωσαν την αίσθηση της κοινωνικής  ευθύνης και αρωγής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , όπως αυτής των χρηστών  εξαρτησιογόνων ουσιών και των οικογενειών τους, αλλά και των νέων που ενδέχεται να αναπτύξουν τέτοιου είδους συμπεριφορές  κάποια στιγμή στην ζωή τους, καθώς και της αλληλεγγύης, της δημιουργικότητας και της ανάληψης πρωτοβουλιών σε θέματα  πρόληψης εξαρτήσεων.

Στο πλαίσιο  υλοποίησης του προγράμματος, συμμετείχαν νέοι από  8 χώρες τις Ευρώπης , σε δομημένες μη τυπικές δραστηριότητες , μέσω των οποίων, ενθαρρύνθηκαν και παρακινήθηκαν ώστε να αναπτύξουν μια ολιστική θεώρηση της ζωής,  αποκτώντας έτσι αυτογνωσία και περισσότερη αυτοεκτίμηση.

Οι δράσεις του προγράμματος και τα βιωματικά εργαστήρια πέτυχαν τον στόχο υλοποίησης τους, με την βελτίωση της αυτοεικόνας των νέων, μέσω της αύξησης της αυτοπεποίθησης, άρα και της μείωσης της ανασφάλειας που νιώθουν, της ατομικότητας, της μοναξιάς και της αποξένωσης που οδηγούν στη χρήση εθιστικών ουσιών.  Οι ίδιοι, θα αξιοποιηθούν ως πολλαπλασιαστές του προγράμματος και συνεπώς τα αποτελέσματα αυτού ,θα μεταφερθούν αρχικά στα νέα σε ηλικία, μέλη  του συλλόγου και στην συνέχεια στους συνεργαζόμενους φορείς, στις άτυπες ομάδες νέων αλλά και στους νέους της τοπικής κοινωνίας  οι οποίοι φοιτούν σε  σχολεία διαφόρων βαθμίδων αλλά και  νέους που είναι μέλη, πολιτιστικών και αθλητικών φορέων και συλλόγων.

Κατηγορίες: Εκπαίδευση