Ενίσχυση της Ενεργού Ιθαγένειας Μεταξύ των Νέων στις Μικρές Πόλεις

Δημοσιεύτηκε από τον/την Giannis Tsimperidis στις

Η τέταρτη συνάντηση του προγράμματος “FIRST STEP TO EUROPE – BOOSTING ACTIVE CITIZENSHIP AMONG YOUTH IN SMALL CITIES” πραγματοποιήθηκε στις 2  έως 6  Απριλίου στο Conversano στην Ιταλία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν επισκέψεις σε συλλόγους, σε τοπικούς φορείς και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς στο Μπάρι,  στο  Poligrano a Mare, στο Conversano.

Με επιλεγμένες δράσεις που σχεδίασε ο σύλλογος M O H της Ιταλίας, δόθηκε έμφαση στη συνεργασία των συμμετεχόντων οργασμών για την εκπαίδευση των νέων στους τρόπους συμμετοχής στα κοινά, την περιβαλλοντική εκπαίδευση που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την κοινωνική, περιβαλλοντική αφύπνιση των νέων, την παραπληροφόρηση και τα fake news. Με την ανταλλαγή καλών πρακτικών ενισχύθηκαν οι ομάδες νέων των οργανισμών εταίρων  για διεθνείς ανταλλαγές.

Οι εταίροι Stowarzyszenie Rozprawy o Europie της Πολωνίας, Mobility Opportunities Happening APS της Ιταλίας, Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση τον Τουρισμό την Υγεία και τον Διαπολιτισμό ΚΔΕΤΥΔ από την Ελλάδα και η Academy for Active Υouth Association με έδρα την Βουλγαρία,  με την υλοποίηση του προγράμματος, στόχο έχουν την ενεργή συμμετοχή των νέων, την υπεράσπιση της ποιότητας του βιοτικού  επιπέδου με βάση την αρχή της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας.

Τα διαπολιτισμικά εργαστήρια ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς συμμετείχαν νέοι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα και πολιτισμό. Τα βιωματικά σεμινάρια στόχευαν στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών που προωθούν σωστά πρότυπα συμπεριφοράς για τη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο.

Το αποτέλεσμα του έργου είναι η οικοδόμηση μιας ισχυρής και μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης οργανώσεων που ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη των νέων από μικρότερες πόλεις (και συνεπώς να ενισχύσουν τις δυνατότητες των οργανώσεων τους), επιτεύχθηκε, καθώς με τις δράσεις του προγράμματος, ενθάρρυναν τους νέους να επενδύσουν στις τοπικές τους κοινωνίες, να συμμετέχουν στη μη τυπική εκπαίδευση και να διαδώσουν τις γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινές αξίες.