Εβδομάδα Εθελοντικής Δράσης Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ευχαριστήρια επιστολή από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης #IOMGreece “Η κοινότητα των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν στη δομή προσωρινής υποδοχής τρίτων χωρών ή πολιτών δίχως πατρίδα, που έχουν υποβάλει αίτηση για Διεθνή Προστασία της Δράμας, καθώς και η ομάδα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης #IOMGreece μας ευχαρίστησε μέσω μιας επιστολής, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ekoukidou, πριν από