Πρώτο Βήμα για την Ευρώπη

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, ο οργανισμός μας Κ.Δ.Ε.Τ.Υ.Δ., συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο First Step To Europe που φιλοξενήθηκε στο Starachowice από την RoE (Rozprawy o Europie. Σκοπός του προγράμματος ήταν να τονώσει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στους νέους στις μικρές πόλεις Για την έναρξη της εκδήλωσης, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Giannis Tsimperidis, πριν από