Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα “Η Ασφάλεια στα Ξενοδοχεία”

Δημοσιεύτηκε από τον/την ekoukidou στις

Η κατάσταση της πανδημίας και το lockdown δεν στάθηκε εμπόδιο στις εκπαιδευτικές δράσεις του συλλόγου. Πριν μας αποχαιρετήσει το 2020, υλοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο για ενδιαφερόμενους και μέλη του ΚΔΕΤΥΔ, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα την «Ασφάλεια των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» σε συνεργασία με τον κο Ντελιγιάννη Πέτρο. Η Ασφάλεια του Τουρισμού είναι μια έννοια που έχει ευρύ φάσμα και περικλείει από τα πιο σοβαρό συμβάντα, όπως τρομοκρατία, φυσική καταστροφή κτλ. έως έναν ελαφρύ τραυματισμό. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει, το πού και το πότε θα εκδηλωθεί ένα γεγονός με θέμα την Ασφάλεια, είναι όμως καθήκον μιας Τουριστικής Επιχείρησης να λάβει οποιοδήποτε προληπτικό μέτρο χρειάζεται για να απομακρύνει τον κίνδυνο εκδήλωσης. Η ενημέρωση αποσκοπεί στην ανάλυση των απειλών, των διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης συμβάντων Ασφαλείας. Τα θέματα Ασφάλειας αφορούν το σύνολο των εργαζομένων σε μία Μονάδα Φιλοξενίας, μόνιμο ή εποχικό προσωπικό. Αφορούν οποιονδήποτε εργάζεται στη διοίκηση, στην υποδοχή, στα γραφεία, τους τεχνικούς-συντηρητές, τους εργαζόμενους στους τομείς εστίασης του ξενοδοχείου (κουζίνα, bar) κτλ. Επίσης απευθύνεται στο προσωπικό των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) που εργάζεται μόνιμα ή εποχικά σε Ξενοδοχεία. Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Οι εκπαιδευόμενοι σε επίπεδο στάσεων μέσω του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:
 • Να κατανοούν τη σημασία της ύπαρξης περιβάλλοντος Ασφάλειας στα Ξενοδοχεία και στο σύνολο του τουριστικού προϊόντος
 • Να διακρίνουν αποτελεσματικά τις ενδείξεις εκδήλωσης απειλής
 • Να γνωρίζουν τις απειλές που αντιμετωπίζουν προσωπικό και πελάτες από τις διάφορες μορφές εγκληματικότητας
 • Να προετοιμάζουν την επιχείρηση σε θέματα Ασφάλειας χωρίς να διαταράσσεται η συνολική καθημερινή λειτουργία της
 • Να ενεργούν αποτελεσματικά σε όποια κατάσταση προκύψει και να συνεργάζονται με τις Δημόσιες Αρχές εάν παραστεί η ανάγκη επέμβασης
Σε επίπεδο γνώσεων θα ενημερωθούν για:
 • Την αναγκαιότητα της Ασφάλειας στα Ξενοδοχεία
 • Τις εξελίξεις στον τομέα της Ξενοδοχειακής Ασφάλειας και τον σχεδιασμό της
 • Τους κινδύνους και την λήψη μέτρων
 • Το νομικό πλαίσιο, τις υποχρεώσεις της επιχείρησης και των πελατών
 • Τις αρχές στρατηγικής αντιμετώπισης και χειρισμού του κινδύνου
 • Τον εξοπλισμό ασφαλείας και την χρήση του
 • Την αναγνώριση ύποπτου ταχυδρομείου
 • Τις ενέργειες προς την κατεύθυνση προστασίας VIP
 • Θέματα σχετικά με την Πυροπροστασία/ Πυρασφάλεια, την ηλεκτροπληξία
 • Θέματα σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες και τον COVID-19
Κατηγορίες: Τουρισμός