Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

O σύλλογος ΚΔΕΤΥΔ συντονίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ομάδα στόχος αυτής του προγράμματος είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι άνω των 55 ετών που έχουν έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Λόγω της δυσκολίας που συνεπάγεται γι αυτές τις ηλικιακές ομάδες να χειριστούν με τη χρήση της τεχνολογίας Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ekoukidou, πριν από