Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δημοσιεύτηκε από τον/την ekoukidou στις

O σύλλογος ΚΔΕΤΥΔ συντονίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ομάδα στόχος αυτής του προγράμματος είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι άνω των 55 ετών που έχουν έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Λόγω της δυσκολίας που συνεπάγεται γι αυτές τις ηλικιακές ομάδες να χειριστούν με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), διαπιστώνουμε πόσο σημαντικό είναι να συνδυάσουμε την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων με την ικανότητα κατανόησης των τεχνολογικών πληροφοριών προκειμένου να συμβάλει στη μείωση του τρέχοντος ψηφιακού χάσματος στο αναφερόμενο εύρος ηλικιών. Στόχος είναι άτομα άνω των 55 και άνω να γίνουν πιο ψηφιακά εγγράμματοι και άπταιστα να εκφραστούν ψηφιακά σύμφωνα με τις προσωπικές ή επαγγελματικές τους προτιμήσεις.