Γνωρίζοντας τα Ιστορικά Σημεία της Πόλης μας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Giannis Tsimperidis στις

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο από το σωματείο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΔΕΤΥΔ. Τη βιωματική δράση σχεδίασε και παρουσίασε η Ιστορικός – Εθνολόγος κ. Φωτιάδου Μαρία με τίτλο: «Γνωρίζουμε τα ιστορικά σημεία αναφοράς της πόλης μας». Στόχος είναι η γνωριμία με γνωστά και άγνωστα στοιχεία της ιστορίας του τόπου (μνημεία, μνημεία, κτίρια), η ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης και η άσκηση παρατήρησης των συμμετεχόντων. Η δράση υλοποιήθηκε με νοερή περιήγηση σε προκαθορισμένες διαδρομές στην πόλη μέσα από τους αστικούς χάρτες, με ανάδειξη μέσω της παρουσίασης περιοχών αναφοράς, και συμπληρώθηκε με ερωτηματολόγιο τελικής αξιολόγησης της εμπειρίας.