Ενίσχυση της Ενεργού Ιθαγένειας Μεταξύ των Νέων στις Μικρές Πόλεις

Η τέταρτη συνάντηση του προγράμματος “FIRST STEP TO EUROPE – BOOSTING ACTIVE CITIZENSHIP AMONG YOUTH IN SMALL CITIES” πραγματοποιήθηκε στις 2  έως 6  Απριλίου στο Conversano στην Ιταλία. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν επισκέψεις σε συλλόγους, σε τοπικούς φορείς και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς στο Μπάρι,  στο  Poligrano a Mare, στο Διαβάστε περισσότερα…